Vi har snakket med Markedsdirektør i Storebrand, Camilla Haveland om forventningene til 2021 etter annerledesåret 2020. Tall og trender for ansatte hos annonsørene kan du lese her.

Hva har vært de største oppgavene for dere i 2020?

I et år som har vært alt annet enn normalt, har det vært viktig for oss å trygge kundene våre i at vi er der for dem. Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. I 2020 har det å skape trygghet gjennom god informasjon og rådgivning vært spesielt viktig. Dette har vi gjort gjennom å kombinere eksterne og egne kanaler i vår kommunikasjon, hvor eksempelvis andelen informasjonsfilmer, personlig tilpasset kommunikasjon og webinarer har økt betydelig. Det er også gledelig å se at vårt systematiske arbeid på bærekraft får økt oppmerksomhet. 

Forventer dere vekst i 2021? 

Storebrand satser offensivt og legger til grunn et vekstscenario i alle forretningsområder i personmarkedet og i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet, samt innføring av egen pensjonskonto i 2021. De store vekstambisjonene gjør også 2021 til et markedsføringsmessig interessant år, hvor vi har mange spennende planer som skal styrke vår posisjon og attraktivitet innen sparing, bank og forsikring. Målet er økt salg og et etterlatt inntrykk av at Storebrand er en bærekraftig samfunnsaktør.

Hvilke muligheter og utfordringer ser dere som annonsør foran 2021?

Pandemien har fremskyndet digitaliseringen i samfunnet, og for mange bransjer skapt en ny normal for hvordan forbrukere samhandler med merkevarer. Det å utnytte teknologi og kundedata til å skape sømløse og gode kundeopplevelser blir sentralt for selskaper som vil vokse i 2021. Annonsører som allerede er i gang med denne transformasjonen vil ha et forsprang. To andre sentrale områder vi annonsører står overfor er Schrems II, hvor Privacy Shield ikke lenger er et gyldig rettslig grunnlag for overføring av personopplysninger fra EU/EØS til USA. Dette påvirker alle europeiske aktører som bruker IT-tjenester fra amerikanske selskaper. Det andre er annonsering i en cookie-fri fremtid hvor nye økosystemer med kvalifisert førstepartsdata vil etableres, og i stor grad påvirke hvordan vi som markedsførere opererer.

Hva blir deres viktigste satsningsområder i 2021?

I tillegg til vår merkevaresatsning har Storebrand de siste årene investert tungt i teknologi og digitale løsninger som skal forsterke den totale kundeopplevelsen gjennom hele verdikjeden. Kundene forventer sømløse opplevelser med personaliserte budskap som oppleves relevante. Vi har investert i verdensledende teknologi som skal hjelpe oss med å levere omnikanal-kundereiser på en ny måte, basert på smartere bruk av kundedata. Slik kan vi bedre kombinere online og offline markedsføringskanaler for å optimere kampanjer og treffe riktige målgrupper med tilpassede tilbud. Parallelt med dette gjør vi et betydelig løft i å heve kundeopplevelsen gjennom et omfattende kundereiseinitiativ. Å kapitalisere på investeringene vi gjør i både kundereiser og ny teknologi blir et spennende og viktig arbeid i 2021.

Hva ser dere etter når dere skal rekruttere i 2021, og hvilke fagroller satser dere på?

Markedsføringsfaget er i endring, og det er tre sentrale trender som spiller inn; Merkevareopplevelsen og kundeopplevelsen smelter sammen og skapes i alle kontaktpunkter med kunden i hele verdikjeden – både før, under og etter et kjøp, markedsteknologi som katalysator for datadrevne og integrerte kundeopplevelser og effektmåling og løpende optimalisering gjennom hele verdikjeden. Vi har en klar målsetning om å fortsatt ha et sterkt fagmiljø og de beste hodene i bransjen som dekker kompetansen innenfor disse tre områdene. Sentrale fagroller vil være innenfor markeds- og annonseteknologi, performance marketing, content marketing, kundereiser og merkevare.

Les mer lønnsutvikling og motivasjon blant ansatte hos annonsørene her.