Som nevnt er halvparten av respondentene mer positive til å bli i sin nåværende jobb, og vi spør disse hva det er som gjør at de vil bli i sin nåværende jobb.

Det er tett i toppen over de viktigste motivasjonsfaktorene for å bli i jobben. Øverst finner vi gleden ved å jobbe med nye fagområder og oppgaver, tett etterfulgt av et sosialt og godt arbeidsmiljø. På en helt ny tredjeplass dukker tryggheten selskapet tilbyr opp, en motivasjonsfaktor som er viktig for dobbelt så mange i 2020 sammenlignet med 2019. Dyktige kollegaer og fleksibilitet er på henholdsvis fjerde og femteplass over topp motivasjon for å bli i jobben. Over 15 prosent svarer at de ser på muligheten for å finne seg en bedre jobb som små, og det er mer enn dobbelt så mange som svarte det samme for et år siden.