Vi vil forsøke å gi deg et overordnet inntrykk av hva som preger de forskjellige segmentene av arbeidstakere i kommunikasjonsnæringen. En måte å gjøre dette på er å dele respondentene opp i aldersgrupper og se på likheter og forskjeller. Det er mange overordnede likhetstrekk som for eksempel et høyt utdanningsnivå, geografi og svært høy grad av arbeidstakere med høy digital kompetanse.

Alder er, som i de fleste kunnskapsbaserte bransjer og næringer, den mest avgjørende faktoren for lønnsnivå. Spørsmålet vi forsøker å besvare med denne analysen er hvilke andre faktorer som bidrar til adferden hos arbeidstakere i kommunikasjonsnæringen.

Bransjefolk under 30 år deler seg i to grupper. De som er på plass i en relevant jobb,
og som har startet sin karriere, og de som har med seg en fersk bachelor eller master og
er på jakt etter sin første kvalifiserte jobb i vår bransje. 2020 har ikke vært et år hvor det har vært enkelt for nyutdannede og unge uten erfaring å komme i jobb. I statistikken ser vi dette ved at det er langt færre enn vanlig som oppgir at de har startet i ny jobb det siste året. Det gir dårligere grunnlag for å sette en gjennomsnittlig startlønn for nyutdannede i bransjen.Tallene vi har sett tyder imidlertid på at denne ikke har endret seg i løpet av det siste året, og fortsatt befinner seg på 450’ (årslønn). Som nevnt er gjennomsnittlig lønnsvekst i 2020 2,2 prosent på tvers av alder og bransje innenfor kommunikasjon, markedsføring, media og teknologi. Allikevel har nesten 60 prosent av alle under 30 år hatt lønnsvekst, og denne er så sterk at gjennomsnittet for hele segmentet er 7,3 prosent lønnsvekst. I 2019 var tallet 10,4 prosent. Når man ser på lønnsveksten må man se denne opp mot den
faktiske lønnen som er 33 prosent lavere enn gjennomsnittet til for eksempel førtiåringene.

Prioriteringer ved bytte av jobb
De under 30 år er helt gjennomsnittlige når det gjelder motivasjon for å bytte jobb, og de skiller seg heller ikke mye fra sine eldre bransjekolleger når det kommer til topp-3 ønsker ved et eventuelt jobbytte. Det er riktignok 19 prosent flere som oppgir økt lønn som ett av tre viktige ønsker, men bortsett fra det svarer de ganske gjennomsnittlig. Det er altså ikke grunn til å tilpasse kommunikasjonen spesielt mot denne målgruppen når det gjelder hva som gjør en arbeidsplass til en attraktiv arbeidsgiver.

Slik beholder du de under 30 år
De yngste i denne undersøkelsen oppgir at det sosiale arbeidsmiljøet er den viktigste motivasjonen for å bli i jobben de har. Det er over 20 prosent flere enn gjennomsnittet som oppgir dette som en av topp-3 motivasjonsfaktorer
for å bli. Faglig utvikling er også viktig, og de unge setter minst like stor pris på en stabil og trygg arbeidsgiver som de eldre respondentene. Det er kanskje verdt å merke seg at i årets undersøkelse svarte ingen at “Fokus på bærekraft” var en grunn til at de ønsket å bli hos sin nåværende arbeidsgiver.

De største forskjellene
Om vi holder unge under 30 år opp mot de andre alderssegmentene i undersøkelsen er de største forskjellene at de er langt mer opptatt av å lære mer om analyse, annonseteknologi og digital tjenesteutvikling enn sine eldre bransjekollegaer. 46 prosent forventer en lønnsvekst på mer enn 5 prosent i 2021, og det er er dobbelt så høyt som gjennomsnittet i undersøkelsen.

Grafer som illustrerer teksten