I fjorårets rapport samlet vi alle i tredveårene i én gruppe. Men det er ganske stor forskjell på de i starten og slutten av tredveårene, noe svarene til respondentene viser med tydelighet. De som er i starten av tredveårene er fortsatt unge, og er på vei til toppen i sin karriere. Dette er en gruppe som tradisjonelt rapporterer inn en betydelig høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet, men 2020 har vært en utfordring for mange arbeidstakere og arbeidsgivere, og nesten 45 prosent har ikke hattlønnsvekst, mens 42 prosent rapporterer lønnsvekst. Denne er imidlertid
så sterk at den samlede lønnsveksten for gruppen er 3,1 prosent for 2020.

Prioriteringer ved bytte av jobb

For gruppen 30-34 måler vi at gjennomsnittslønnen er 15 prosent høyere enn for de under tredve. Allikevel er denne aldersgruppen den som er mest opptatt av å øke sin lønn ved et bytte av jobb sammenliknet med andre alderssegmenter i undersøkelsen. 63,6 prosent plasserer lønn på sin topp-3 ønskeliste ved jobbytte, og det er 26 prosent flere enn gjennomsnittet. Dyktigere kolleger og mulighet for lederansvar er viktigere for denne gruppen enn de andre alderssegmentene, mens muligheten for å jobbe med nye fagområder og oppgaver er mindre viktig når de ser etter ny jobb. Se mer i grafen på denne siden.

Slik beholder du de i starten av tredveårene

Det er muligheten for å jobbe med nye fagområder og oppgaver som er den viktigste motivasjonen folk i alderen 30-34 år når vi spør hva det er som gjør at de vil bli i jobben de har. Denne gruppen er mer motivert av dette enn de andre alderssegmentene, og det er kanskje grunn til å tro at mange i nettopp denne alderen opplever stimulerende faglig utvikling på jobb. Selv om vi finner tilgang på kurs og seminarer lenger ned på lista svarer 19 prosent at dette er blant topp-3 motivasjonsfaktorer for å bli, og det er nesten 50 prosent mer enn for gjennomsnittet, og klart høyest blant respondentene.

De største forskjellene

Det fremkommer et tydelig bilde av de i denne aldersgruppen som velger å bli i jobben gjør det på grunn av den faglige utviklingen, mens de som orienterer seg i jobbmarkedet er på jakt etter høyere lønn. Respondenter under 30 år er mest kritisk til ledelsen i sin bedrift. 16,3 prosent svarer at de ikke synes ledelsen har gjort en god jobb under korona-krisen, og nesten like mange er generelt kritiske til at ledelsen er forberedt på utviklingen i markedet. Begge resultatene er høyere enn for de andre alderssegmentene. I mange prosesser beskriver våre oppdragsgivere at de ser for seg å ansette noen som er tidlig i tredveårene. Dette betyr også at de må være forberedt på å strekke seg lønnsmessig og tåle å ansette personer som i større grad setter spørsmålstegn ved beslutningene til selskapets ledelse.

Grafer som illustrerer teksten