Ansatte i kommunikasjonsmiljøene hos annonsørene har hatt et år med mindre usikkerhet enn andre bransjer i denne rapporten. En av fire har riktignok opplevd å være permittert i 2020, men det er langt bedre enn hos for eksempel byråene hvor halvparten har opplevd det samme. I 2020 har lønnsveksten vært meget moderat for de fleste med unntak av de under 30 år som kan skilte med en vekst på hele 8,7 prosent, som er det samme tallet som rekordåret 2019. Ansatte over 40 år har som gruppe ikke sett lønnsvekst i løpet av året. Dette skiller seg fra tidligere år der vi har sett at ansatte hos annonsør ofte har en jevnt fordelt lønnsvekst på tvers av alder og kjønn.

I fjorårets rapport påpekte vi lønnsforskjellen mellom kvinner og menn. Også i år er dette tydelig, og det er oppsiktsvekkende at lønnsveksten som har kommet denne gruppen til gode er sterkere for menn enn for kvinner. Mannlige respondenter i undersøkelsen rapporterer i gjennomsnitt inn en lønnsvekst på 3,3 prosent, mens kvinner rapporterer 2,0 prosent.

En god nyhet er at tilliten til at ledelsen er forberedt på fremtidige utfordringer i markedet er styrket blant de som jobber hos annonsørene. I 2019 svarte 19,8 prosent at de hadde lav tillit ledelsens evne til å takle fremtiden. Dette tallet er redusert til 13,7 prosent, som er bransjegjennomsnitt. Les mer om tillit til ledelsen her.

Fakta om respondentene

  • Alder: 37,9 år
  • Ansiennitet: 3,6 år
  • Andel menn: 40,1 prosent

Les intervju med Markedsdirektør i Storebrand, Camilla Haveland om hennes tanker om 2020 og 2021 her.