I vår bransje er førtiåringene lønnsadelen. Med det mener vi at de har en gjennomsnittslønn på hele 855 000, og de fleste i aldersgruppen er operative spesialister og mellomledere. Respondenter i femtiårene har riktignok en gjennomsnittslønn som er fire prosent høyere, men i denne gruppen er andelen ledere langt høyere. Det er de med høye lønninger som har merket det tøffe året mest og bare 1 av 3 rapporterer inn en lønnsvekst, hvilket resulterer i at gruppen som en helhet ikke har lønnsutvikling i 2020.

Prioriteringer ved bytte av jobb
For hovedandelen førtiåringer er ønsket om å jobbe med nye fagområder og oppgaver viktigst når de har bestemt seg for å bytte jobb. På andreplass kommer høyere lønn, og dernest det et anerkjent miljø eller kjent merkevare. Dyktigere kollegaer og et bedre arbeidsmiljø er også blant de viktigste ønskene ved bytte av jobb.

Slik beholder du de i førtiårene
Nest etter ansatte under 30 år er førtiåringene mest takknemlige for det gode arbeidsmiljøet. For denne aldersgruppen er det den viktigste motivasjonen for å bli i jobben. Tryggheten selskapet tilbyr og fleksibilitet hos arbeidsgiver er også viktige motivasjonsfaktorer sammen med faglige utfordringer. Lederansvar i nåværende jobb er også nevnt blant topp-3 motivasjonsfaktorer, av over 20 prosent av respondentene i førtiårene, for å bli. Ingen andre aldersgrupper verdsetter ledelse mer enn førtiåringene.

De største forskjellene
Respondentene i førtiårene ser ut til å verdsette myke verdier hos sin nåværende arbeidsgiver, og om de skal flytte på seg er de litt mindre opptatt av lønn enn sine yngre bransjekolleger. De tjener ofte godt, og det vet de. I likhet med de yngre gruppene spiller livssituasjonen inn i hvor ambisiøs den enkelte førtiåring er, og det kan bidra til å forklare viktigheten av trygghet og fleksibilitet for de som har bestemt seg for å bli i jobben de har i dag.

Grafer som illustrerer teksten