Mange av femtiåringene har lederjobber, og det bidrar til at de har høyest gjennomsnittslønn i denne undersøkelsen. Lederne rapporterer inn en gjennomsnittslønn på rett over en million, mens de uten lederansvar har en gjennomsnittslønn på 755 000. Lønnsveksten for hele gruppen er på knappe 0,2 prosent, og det er det er gruppen som ikke er ledere som har sett en viss lønnsvekst.

Prioriteringer ved bytte av jobb
Kun 24 prosent svarer at de planlegger å bytte jobb i løpet av det neste året. Det er den laveste andelen sammenliknet med de øvrige aldersgruppene. Gruppen som er åpne for å bytte jobb utgjør 44 prosent av respondentene i denne aldersgruppen, og når vi spør hvilke tre ønsker som er viktigst er det muligheten til å få jobbe med nye fagområder og oppgaver som står på toppen med 48 prosent. Lønn og et stabilt arbeidsmiljø er like viktig, og 36 prosent har disse ønskene på sin topp-3 liste ved jobbytte. Stabilt arbeidsmiljø er dobbelt så viktig for femtiåringene sammenliknet med gjennomsnittet.

Slik beholder du de i femtiårene
Det er arbeidsmiljøet som er viktigst for de som har bestemt seg for å bli der de er. Faglig utvikling og trygghet er også viktige motivasjonsfaktorer. Dyktige kolleger ligger på en fjerdeplass. På bunnen av topp-5 lista over motivasjonsfaktorer for å bli i jobben finner vi at respondentene i denne alderen tror mulighetene for å finne seg en bedre jobb er små. 1 av 4 svarer dette, og det peker kanskje på at de vurderer sin verdi som høyere i selskapet de jobber i enn ute i arbeidsmarkedet.

De største forskjellene
Denne aldersgruppen har størst forskjell i lønn mellom respondentene. Mange er erfarne ledere, mens andre har jobber hvor lønnsnivået i mindre grad gjenspeiler erfaring og ansiennitet. En forskjell fra de andre respondentene er at over 11 prosent av respondentene i dette alderssegmentet svarer at bærekraft er en av topp-3 motivasjonsfaktorer ved bytte av jobb. Det gjør de eldste i undersøkelsen til suverent mest opptatt av dette.
I fjorårets rapport påpekte vi at bransjefolk i femtiårene er mer digitale enn hva oppfatningen av den gjengse femtiåring skulle tilsi. Dette har ikke endret seg, og interessen for f.eks. digital forretningsutvikling, annonseteknologi og digital tjenesteutvikling er høyere enn hos de øvrige aldersgruppene.

Grafer som illustrerer teksten