Vi spurte Sindre Beyer hvordan bransjens mest populære ledere bygger sitt omdømme.
Før jobbet ¾ av alle ansatte i TRY i reklamebyrået, i dag jobber ¾ utenfor reklamebyrået med tjenester tilknyttet teknologi. Vi har også gått fra å være under 100 ansatte til å telle over 350, og fra ett forretningsområde til nå å ha seks ulike forretningsområder under TRY-paraplyen. Dette illustrerer et enormt og raskt skifte i vår bransje hvor reklame og kommunikasjon har hatt en stor dreining fra gitte til digitale kanaler. Vi har også gått fra å være 70% menn, til 50/50 menn kvinner, og siden 2014 har snittalderen i selskapet gått ned med minst 10 år. Arbeidet Kjetil Try har gjennomført de siste seks, syv årene, tror jeg vil stå igjen som noe av det viktigste han har gjort. TRY sin vekst har kun skjedd organisk, ikke ved oppkjøp. Det har vært viktig å være en attraktiv arbeidsgiver for å tiltrekke seg bra folk. Endringene i TRY har skjedd hverken for tidlig eller sent, og de har vært kraftfulle, og helt avgjørende for også å styrke reklamebyrået. Det har selskapet lykkes bra med.

TRY er i dag et økosystem med sterke fagmiljøer som er flinke til å samarbeide. Vi ønsker fordelene med å være store, men også smidigheten og innovasjonskraften ved å være små. Sterke, smidige fagmiljøer er nøkkelen til dette, og de har også en stor tiltrekningskraft til kreative stillinger. Økosystemet byr på variasjon i arbeidsoppgaver og en
kreativ og faglig frihet, samtidig som det er en maurtue hvor alle vet hva de skal gjøre. Å gå fra å være et lite hus til et stort med mange ulike fagmiljøer, skjer ikke over natten. Det er som en muskel som vokser. Det krever kontinuerlig jobbing, kunnskapsdeling, sunn friksjon, godt samarbeid, og muskelen må masseres daglig. Å jobbe tverrfaglig på hjemmekontor slik vi gjør nå er ikke ideelt.

Som leder er Kjetil Try opptatt av å gi plass til andre stemmer i systemet. Han er en kulturbærer og dirigent, som sørger for at samspillet fungerer. Han er tett på forretningen, men ikke en som kaster seg på nye trender og buzzwords.

Når vi i større grad ansetter til stillinger innen teknologi og digitale tjenester, har navnet TRY en kreativ klang vi nyter godt av. Vi opplever at mange i bransjen savner å være kreative i tillegg til å være spesialister på sitt fagfelt, og der har Kjetil Try, med sin bakgrunn som kreatør, og navnet TRY en viktig symboleffekt. Å gjøre riktige ansettelser er en viktig kunst. Selskap og leder er tett knyttet sammen, så Kjetil deltar aktivt i rekrutteringsprosesser, særlig ved nøkkelansettelser.

En leders omdømme er viktig verktøy for både ledere og selskaper. Det er tillitsvekkende å kommunisere gode prosjekter og utvikling via en leder. Som leder gjelder det å jobbe organisk med selskapet. Å velge å være synlig utad er en fin måte å ikke bli fanget i egen osteklokke på.
Det man kommuniserer internt og eksternt må ikke sprike for mye. Kunnskapsdeling og pollinering skjer godt i byråverden mellom prosjekter, og det er et fellesgode. Å dele kunnskap internt er en forutsetning for å henge med. En leder burde vise en genuin interesse for at kunnskap deles internt.

Felles for lederne som hevder seg i denne rapporten er at de er faglig sterke i det de driver med, i tillegg til å være gode på business. Et annet fellestrekk er engasjement og energi, to egenskaper som synliggjøres via lederne. De har også alle vært igjennom store endringsprosesser og lykkes bra, slik har de vist at de kan seile bra i krevende farvann. På ulikt vis kommuniserer de utad i markedet, noe som gir kandidater mulighet til å lære mye om selskapene allerede før de potensielt kommer til et intervju.


Hva med andre populære ledere i kommunikasjonsnæringen?
Aina Lemoen Lunde er en markedsdirektør med stor bredde. Hun har byråerfaring og kjenner miljøet godt. Hun har bred tilnærming til kommunikasjonsfaget, og har også vært leder i mange år i et stort selskap. Viktige faktorer som bidrar til å gjøre en leder komplett.

Kristin Skogen Lund er leder på et veldig overordnet nivå, men stiller opp i mange intervjuer og bidrar til å gjøre Schibsted tilgjengelig ved at hun har en tydelig stemme i samfunnsdebatten. I møte med henne oppleves hun personlig, og en som gir mye av seg selv, og på den måten er hun veldig tilgjengelig.

Paal Fure er en tankeleder på mange felt. Han sitter i en internasjonal stilling og er en mange kjenner til. Fure har lang erfaring og også bakgrunn som trendforsker. Han har lett for å mene noe om det meste og er flink til å sette ord på komplekse endringer og skifter.

Bente Kvam Kristoffersen har en tydelig stemme og har utført en viktig ryddejobb og fått Trigger i en trygg posisjon igjen. Hun deler mye fra hva som skjer i selskapet, og viser en åpenhet som er tillitsvekkende. Hun tør å dele fra det indre liv i selskapet, også om vanskelige ting.

Noe som skiller lederoppgaven innen vår bransje fra andre bransjer er at de som skal ledes har større innslag av folk som ønsker friere roller. Man styrer ikke byråer og fagmiljøer i kommunikasjonsnæringen gjennom mikromanagement, man styrer stort og gjennom motivasjon. Det gjelder å gi stort armslag