Spørsmålet vi høsten 2020 stilte til 1280 arbeidstakere i kommunikasjonsnæringen er: “Dersom du måtte bytte jobb i dag, hvilken arbeidsgiver er mest attraktiv?”

De fem mest attraktive arbeidsgiverne for spesialister og ledere innen kommunikasjon, markedsføring og teknologi er alle kjente og store selskaper med lang historikk og et tydelig fotavtrykk. Schibsted, NRK og Try har vært fast inventar på listen siden vi startet med undersøkelsen og byttet på å innta førsteplassen. Google har siden 2017 vært i toppen og fjorårets nykommer DNB beholder plassen fra fjoråret. Om vi ser lenger ned på listen er det langt flere som nevner en konkret annonsør enn tidligere. Merkevarene innen media står seg fortsatt godt, og har mange tilhengere, også utenfor de som jobber i media i dag. Selv om Try beholder sin posisjon blant de mest attraktive arbeidsmiljøene er det stadig færre som trekker frem konkrete byråmiljøer. Det kan tyde på at de største aktørene i byråbransjen er mindre flinke til å markere seg som attraktive arbeidsgivere for respondentene i denne undersøkelsen. Med unntak av en styrket attraksjon for annonsørene og markedsavdelingene er det lite som tyder på at 2020 har påvirket oppfatningen av hvilke arbeidsgivere som er mest attraktive blant respondentene.

Hva kjennetegner de mest attraktive arbeidsgiverne?
Størrelse og realisme
Fire av de fem selskapene er multimilliard-selskaper, så størrelse betyr åpenbart noe. Vi har tidligere sett at i tillegg må selskapet oppleves som et relevant fagmiljø for mennesker som jobber med kommunikasjon. Her vil vi trekke frem DNB som et eksempel. I løpet av få år har selskapets spesialister og ledere fra marked og teknologi vært populære foredragsholdere og eksponerte fagpersoner i foraer for markedskommunikasjon, digital utvikling og omdømmebygging. På få år har DNB gått fra å først og fremst være en kjøper av medieplass og byråtjenester, til å bli en av landets mest vel ansette fagmiljøer for merkevarebygging. Før denne endringen inntraff var ikke DNB i nærheten av å komme på noen liste over attraktive arbeidsgivere i vår bransje. I 2016 ville selskapet kommet langt under topp 10, og de siste to årene troner det helt i toppen på denne ganske statiske listen. På den annen side erdet i den siste undersøkelsen veldig få som nevner Amazon eller Spotify. Ja, de er store og kjente, men de har ingen tilstedeværelse som arbeidsgivere i det Norske markedet. Dette forklarer et av de viktigste forutsetningene for å bli en attraktiv arbeidsgiver for markedsførere, teknologer og kommunikasjonsfolk; fagmiljøet må være stort nok til at det er realistisk at man en vakker dag kan få en jobb der.

Synlighet
Vi mener at alle selskapene er dyktige med å vise seg frem. Try vinner priser, DNB deler sin innsikt, Schibsted setter dagsorden for kommersielle medier og utvikling av plattformer og kanaler, Google griper inn i livene til de fleste med sin teknologi, og NRK er en samfunnsaktør som tør å drive innovasjon, og definerer den Norske folkesjela for mange. I tillegg er alle selskapene tydelige på at det er menneskene som jobber i selskapet som skaper opplevelsene som merkevarene bygger på. De viser frem folkene sine, og de gir rom for at folk stikker frem hodet som enkeltpersoner, men med firmafargene på drakta. Dette er kultur, og den krever at det ikke alltid er toppsjefen som snakker høyest, til tross for sin posisjon utfordrer de mer enn de forsvarer. Ved å la ansatte bruke selskapets ressurser for å snakke, om det de faktisk brenner for, uten å pakke det inn i en salgspresentasjon fremstår miljøet sommer interessant.

Mest Attraktive Arbeidsgivere
1. Schibsted
2. NRK
3. DNB
4. TRY
5. Google